medsimnorge_sammen

Nettverkskonferanse 2021

Nettverkskonferansen 2021 arrangeres digitalt som et webinar den 28. mai 2021!

Vi håper å kunne arrangere fysisk nettverkskonferanse i Alta i 2022.

Påmelding

Påmelding til MedSimNorge webinaret kan du gjøre her:
https://events.provisoevent.no/hsn/events/medsimnorge-nasjonal-nettverkskonferanse-2021/register

Maksimalt 500 plasser. Påmeldingsfrist er 2. mai 2021.

Program

[LAST NED SOM PDF]

Programmet er med forbehold om endringer, sist oppdatert 25.02.2021.

09:00 – 09:05 Velkommen
Anne Krisitn Hæg, leder i MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospiltalet
09:05 – 09:20 Pasientsikkerhet og simulering i helsetjenesten
Johan Torgersen, direktør Helsedirektoratet
09:20 – 09:50 Vitenskap – Siste nytt om forskning innen simulering
Torben Wisborg, Professor UiT, anestesilege Finnmarkssykehuset, BEST
09:50 – 10:05 Kirurgisk simulering satt i system
Benedicte Skjold-Ødegaard, overlege Haugesund sykehus
10:05 – 10:15 Pause
10:15 – 10:25 Det nasjonale «Safer Stroke» prosjektet. Hva har en lært, resultater og veien videre
Martin Kurz, nevrolog SUS
10:25 – 10:35 Trombectomi prosjektet. Hva har en lært så lang og veien videre?
Martin Kurz, nevrolog SUS
10:35 – 10:55 Implementering av PEARLS og foreløpige forskningsresultater
Anne Mette Høegh-Larsen, stipendiat USN
10:55 – 11:05 Simuleringsøvelse av Covid-19- sykehus
Haukeland universitetssjukehus
11:05 – 11:15 Bup-prosjektet
Thor Egil Holtskog, psykiatrisk sykepleier Dikemark sykehus,
RegSim Sørøst
11:15 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:10 Simuleringssatsing innen kommunal sektor fremover
Johnny Advocaat-Vedvik, avdelingsdirektør avdeling for forbedring og pasientsikkerhet, Hdir
12:10 – 12:25 Nasjonalt prosjekt «KlinObsKommune» – klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten
Torill Aarskog Skorpen & Ronald Båtens, USHT Møre og Romsdal
12:25 – 12:35 Hvordan simulering kom inn i oppdragsdokumentet til Helseforetakene
Rolf A Iversen, anestestilege UNN (Harstad), fagrådgiver RegSimNord
12:35 – 12:50 RegSim
Sigrunn Anna Qvindesland, leder RegSimVest
12:50 – 13:00 Pause
13:00 – 13:10 FørsteBEST
Magnus Hjortdahl, overlege AMK-Oslo
13:10 – 13:45 Hvilke konsekvenser har Helge Ingstad-havariet hatt for
teamtrening i forsvaret?

Roar Espevik, førsteamanuensis Senter for Krisepsykologi, UiB
13:45 – 14:00 Veien videre for MedSimNorge og slutt
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 15:15 Årsmøte

medsimnorge_sammen

De tidligere nettverkskonferansene har vært arrangert som følger:

2016 – Lillestrøm
2017 – Trondheim
2018 – Stavanger
2019 – Porsgrunn
2020 – Utsatt pga korona
2021 – Webinar
2022 – Da sees vi i ALTA!