Nettverkskonferanse 2022

Programmet er tilpasset alle som driver med simulering, utenfor og innenfor sykehus, i psykiatri og somatikk. Siste gjeldende versjon av programmet og påmeldingslenke finner du på denne siden.

Påmeldingen åpner siste halvdel av februar, når regjeringen har besluttet smittevern og -regler fremover. Foreløpig regner vi med å kunne åpne for 200 deltakere i tråd med dagens retningslinjer, så vi oppfordrer dere til å melde dere raskt på når vi åpner påmeldingen. Vi ber alle spre programmet og datoene til interesserte.

Påmeldingsavgiften blir kr 2500,- . Prisen inkluderer all mat under konferansen og sosialt program, herunder konsert i Nordlyskatedralen og inngangsbillett/busstransport til Alta Museum og felles middag.

Vi gleder oss til endelig å møtes igjen i Alta!

Vennlig hilsen

Vertskapet i Nord

PS Det er holdt av rom ut april til gunstig pris ved Scandic Alta bestillingskode: BUNI290522 og Thon Hotel Alta bestillingskode: 290522UNIV.

Program

Mandag 30. mai

TidspunktEmne/tittel
09:30-10:15Årsmøte MedSimNorge
10:30-12:00Registrering, minglelunsj med posterpresentasjon og besøk hos utstillere.
Ansvarlig for posterpresentasjonen: Tone Mathilde Kravik, fasilitator FOSS, UiT.
Kontakt: tone.m.kravik@uit.no
12:00-12:30Bures Boahttin – Velkommen til MedSimNorge 2022: Sammen – Ovttas
Ved programkomiteen. Velkosthilsen fra Helsevitenskapelige fakultet UiT ved dekan Gunbjørg Svineng, fra Alta kommune ved rådmann Bjørn-Atle Hansen og fra Finnmarkssykehuset adm.direktør Siri Tau Ursin.
12:30-13:10Hvilken betydning har KNM Helge Ingstad-havariet fått for teamtreningen i Forsvaret?
Roar Espevik, førsteamanuensis Senter for Krisepsykologi, UiB
13:10-13:30CRM – Sammen/Ovttas
Professor Torben Wisborg, BEST, professor UiT og anestesilege Finnmarkssykehuset
13:30-14:00Pause og utstillingsbesøk
14:00-14:30En pasient – en sammenhengende kjede. Akuttkjedeprosjektet i Telemark.
Kine Jordbakke, kommuneoverlege og prosjektleder Seljord kommune og Sykehuset i Telemark.
14:30-15:00PEARLS – debriefingsverktøy.
Anne Mette Høegh-Larsen, sykepleier og ph.d-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge
15:00-15:15Pause og utstillingsbesøk
15:15-16:15Parallelle workshops:

1: Teamkompetanse. Guttorm Brattebø, professor UB og seksjonsoverlege anestesi Haukeland Universitetssykehus. Stig Frydenlund, anestesisykepleier, spesialrådgiver Simuleringssenteret, Sykehuset Telemark. Tone B. Sæthermoen, akuttsykepleier, fagutviklingssykepleier akuttmottaket UNN, fasilitator FOSS Tromsø, UiT.

2: Hvordan komme i gang med simulering i primærhelsetjenesten? Magnus Hjortdahl, lege Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT. Elin Teigen, fagrådgiver USHT Troms og Finnmark.

3: Utdanning tuftet på simulering. Thomas Hansen, leder for Paramedisinstudiet UiT.

4: InterRegSim kompetansenettverk – muligheter og ambisjoner for spesialisthelsetjenesten.
Une Elisabeth Stømer, leder InterRegSim

5: Kirurgisk simulering satt i system. Benedicte Skjold-Ødegaard, overlege Haugesund Sykehus
16:15-16:45Pause og utstillingsbesøk
16:45-17:00Studentdrevet simulering. BAMS
17:00-17:15Simulering i ambulansetjenesten – demokratisering av læring.
Carl Christensen, hovedinstruktør OsloMet og OUS
17:15-18:00Tidskritiske beslutninger – erfaring med opplæring av politiet.
Bjørn Helge Johnsen, professor UiB
Teamtrening – erfaring ved politiets nasjonale beredskapssenter.
Det serveres baguett eller tilsvarende idet en forlater auditoriet.
18:00Pause med innsjekk hotell

Konsert i Nordlyskatedralen kl 19:00 med Niko Valkeapää og band. Derfra blir buss til Alta Museum: Her venter helleristningene. Vi får omvisning og spennende mat i bålgrop ved fjorden i friluft hvis finvær. Tapas.

Kveldens vertskap er Geir Jøran Sara og Hilde Hætta Eng. Nachspiel tilbake på Scandic hotell. Det er masse plass i Alta – Buorre sadji Álttás.

Vi lover alle en lys og uforglemmelig kveld!
– hilsen Vertskapet i Alta

Tirsdag 31. mai

TidspunktEmne/tittel
08:00-08:40Vitenskap – Siste nytt om forskning innen simulering.
Torben Wisborg, BEST, professor UiT og anestesilege Finnmarkssykehuset
08:40-08:55Tverrfaglig slagsimulering/det nasjonale «Safe Stroke» prosjektet.
08:55-09:15Erfaringer fra KlinObsKommune simulering.
09:15-09:30Det lokale prosjektet som ble nasjonalt.
Professor Guttorm Brattebø, professor UB og seksjonsoverlege anestesi Haukeland Universitetssykehus.
09:30-09:50Hvordan ser Helsedirektoratet på muligheter for å jobbe sammen om simulering i helsetjenesten?
Helen Brandstorp, lege, divisjonsdirektør analyse og samfunn, Helsedirektoratet
09:50-10:20Pause og utstillingsbesøk
10:20-11:20Parallelle workshops

6: Psyk.helsevern – erfaringer fra implementering av simulering i BUP.

7: Forskning på simulering. Hege Ersdal, Professor UiS, SUS

8: Tverrprofesjonell simulering i utdanning – en møteplass for høgskoler og universitet. Terje Ødegården, Senter for simulering og pasientsikkerhet, NTNU Gjøvik. Stine Gundrosen og Leif Martin Hokstad, Medisinsk SimulatorSenter i Trondheim.

9: Tverrfaglig slagsimulering – utveksling av erfaringer.

10: Barnesimulering, erfaringsutveksling. Marianne Nordhov Kst. avdelingsleder og overlege, UNN Tromsø, Rolf Arne Iversen, avdelingsoverlege UNN Harstad, Tove Anita Nystad, overlege UNN Tromsø.

11: VR i opplæring. Johnny Sandaker, SIM Innlandet. Elin Teigen, fagrådgiver USHT Troms og Finnmark.
11:20-11:30Pause
11:30-12:30Spørsmål til øvrigheta: Hvordan får vi dette til?
Helsedirektoratet ved Helen Brandstorp, kommunene ved Bjørn-Atle Hansen (Alta), universitetene ved Gunbjørg Svineng, helseforetakene ved Siri Tau Ursin (Finnmark).
Spørsmål og kommentarer fra deltakerne.
Ledet av Torben Wisborg.
12:30-12:45MedSimNorge – veien videre.
Nettverksleder Anne Kristin Hæg, leder MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospitalet.
12:45Avslutning og lunsj

Du kan også laste ned programmet som pdf.

Leter du etter informasjon og innhold fra nettverkskonferansen 2021?

Innhold fra Nettverkskonferanse 2021

Kontaktinformasjon til foreleserne på nettverkskonferansen:

Johan G Torgersen: Johan.Georg.Rostad.Torgersen@helsedir.no
Torben Wisborg: torben@wisborg.net
Benedicte Skjold-Ødegaard: benedicte.skjold-odegaard@helse-fonna.no.
Martin Kurz: friedrich.martin.wilhelm.kurz@sus.no
Hugrun Ösp Egilsdottir: osp.egilsdottir@usn.no
Kirsten Røland Byermoen: Kirsten.Roland.Byermoen@usn.no
Håvard Landsdalen: havard.erik.landsdalen@helse-bergen.no
Thor Egil Holtskog: UXTHLT@ous-hf.no
Torill Aarskog Skorpen: Torill.Aarskog.Skorpen@alesund.kommune.no
Ronald Båtnes: Ronald.Batnes@alesund.kommune.no
Rolf Arne Iversen: Rolf.Arne.Iversen@unn.no
Sigrun Anna Qvindesland: sigrun.anna.qvindesland@sus.no
Magnus Hjortdahl: magnushj@oslomet.no
Roar Espevik: roar.espevik@uib.no
Geir Jøran Sara: geir.joran.sara@gmail.com

Presentasjoner fra konferansen

InterRegSim (pdf) – Sigrun Qvindesland, leder RegSim Vest

Pasientsikkerhet og simulering i helsetjenesten (pdf) – Johan Torgersen, Helsedirektoratet

Vitenskap – Siste nytt om forskning (pdf) – Torben Wisborg, Finnmarkssykehuset