Inspirasjon fra MedSimNorge 2019

Arrangørstaben MedSimNorge 2019

Om MedSimNorge

MedSimNorge - Styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten.

Nettverkskonferanse 2019

Nettverkskonferansen er en konferanse som arrangeres annethvert år og som skal samle hele simulerings-Norge. I 2019 ble den arrangert  i Porsgrunn 9.-10. april

Linker

Vi ønsker å samle linker til ulike simuleringsaktiviteter som foregår omkring i Norge. Vi trenger din hjelp til å få listen komplett!

Shopping Basket