Om MedSimNorge

MedSimNorge - Styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten.

Nettverkskonferanse 2020

Nettverkskonferansen er en konferanse som arrangeres hvert år og samler hele simulerings-Norge.

I 2020 blir den arrangert i Alta, sett av 2.-3. juni

Linker

Vi ønsker å samle linker til ulike simuleringsaktiviteter som foregår omkring i Norge. Vi trenger din hjelp til å få listen komplett!

Shopping Basket