Viktig informasjon om nettverkskonferansen!

Vårens nettverkskonferanse i MedSimNorge i Alta er utsatt.

Dette pga restriksjonene som er gitt ifbm coronaviruset og usikkerheten spredning av viruset medfører fremover.

Nytt tidspunkt er satt til: Mandag 31.mai – tirsdag 01. juni 2021.

Konferansen i 2021 planlegges fortsatt holdt i Alta og i tråd med programmet slik det allerede er planlagt.

Vi gleder oss til å se dere i Alta.

 

Styringsgruppa i MedSimNorge

Om MedSimNorge

MedSimNorge - Styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten.

Nettverkskonferanse 2021

Nettverkskonferansen er en konferanse som arrangeres hvert år og samler hele simulerings-Norge.

I 2021 (pga koronavirus-pandemien) blir den arrangert i Alta, sett av 31. mai - 1. juni 2021

Linker

Vi ønsker å samle linker til ulike simuleringsaktiviteter som foregår omkring i Norge. Vi trenger din hjelp til å få listen komplett!

Shopping Basket