Viktig informasjon om nettverkskonferansen!

Vårens nettverkskonferanse i MedSimNorge blir digital.

Tidspunkt er satt til Fredag 28.mai 2021. NB! Ny påmeldingsfrist er 24. mai.

Vi gleder oss til å se dere på vår digitale konferanse!

Om MedSimNorge

MedSimNorge - Styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten.

Nettverkskonferanse 2021

Nettverkskonferansen er en konferanse som arrangeres hvert år og samler hele simulerings-Norge.

I 2021 blir den arrangert digitalt den 28. mai 2021

Linker

Vi ønsker å samle linker til ulike simuleringsaktiviteter som foregår omkring i Norge. Vi trenger din hjelp til å få listen komplett!

Shopping Basket