Om MedSimNorge

MedSimNorge - Styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten.

Nettverkskonferanse 2021

Nettverkskonferansen arrangeres hvert år og samler hele simulerings-Norge.

I 2021 ble den arrangert digitalt den 28. mai 2021. Du kan nå finne mer innhold fra årets konferanse her.

Linker

Vi ønsker å samle linker til ulike simuleringsaktiviteter som foregår omkring i Norge. Vi trenger din hjelp til å få listen komplett!

Shopping Basket