Om oss

MedSimNorge er navnet på Styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten.

På denne siden finner du også mer informasjon om:

Styringsgruppen 2022

Anne Kristin Hæg

Anne Kristin Hæg

Leder av MedSimNorge, SimOslo

Overlege i anestesi
Medisinskfaglig ansvarlig SimOslo
Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål
E-post: annhae@ous-hf.no

Terje Ødegården

NTNU Gjøvik

Seniorrådgiver,
Senter for simulering og pasientsikkerhet NTNU i Gjøvik.
E-post: terje.oedegaarden@ntnu.no
Mob 99565724

Kristoffer Øksenvåg Sand

Kristoffer Øksenvåg Sand

NTNU Ålesund

Førsteamanuensis, PhD
Institutt for helsevitenskap Ålesund
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Stine Gundrosen

Stine Gundrosen

Medisinsk SimulatorSenter, Trondheim

Avdelingssjef Medisinsk SimulatorSenter
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, MH fakultetet, NTNU
Klinikk for anestesi- og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
Tel: +47 72 82 80 36 / +47 98 06 57 25
E-post: stine.gundrosen@ntnu.no
Web: www.simulatorsenteret.no

Gry Albrektsen

Designation

Geir Jøran Sara

Geir Jøran Sara

Finnmarkssykehuset

Ambulansefagarbeider ved Finnmarkssykehuset, Alta bilambulanse.
Første-BEST veileder.
Aktiv som fasilitator i akuttmedisinkurs for: Lis1/ Legevaktpersonell.
geir.joran.sara@gmail.com
Mobil 90722228

Johnny Sandaker

Johnny Sandaker

SIMInnlandet

Senterleder, SIMInnlandet
Senter for simulering og innovasjon
Divisjon Psykisk helsevern
Sykehuset Innlandet HF
johnny.sandaker@sykehuset-innlandet.no

Sigrun Anna Qvidesland

Sigrun Anna Qvindesland

Helse Stavanger

Leder RegSim Vest v/ Helse Stavanger
sigrun.anna.qvindesland@sus.no

Marianne Holmegård

Marianne Holmegård

FOSS Tromsø

Leder ved Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS) i Tromsø
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak,
Det helsevitenskaplige fakultet,
Universitetet i tromsø,
Norges arktiske universitet
Sykehusveien 44
1990 Tromsø
Tel: +47 77 66 96 99
marianne.holmegard@uit.no

Janecke Sjøvold

Janecke Engeberg Sjøvold

Helse Bergen

Anestesisykepleier/Traumekoordinator,
7-3475/ 7-2741 / +4792233788
Haukeland universitetssjukehus

Line Hurup Thomsen

Line Hurup Thomsen

HelseCampus Stavanger

Daglig leder HelseCampus Stavanger
Innovasjonsavdelingen,
Universitetet i Stavanger.
E-post: line.h.thomsen@uis.no
Tlf.: +4751831468/+4797715981
HelseCampus Stavanger | Universitetet i Stavanger

Guttorm Brattebø

Guttorm Brattebø

Haukeland universitetssjukehus

Seksjonsoverlege/leder KoKom,
Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland univ.sjukehus.
Professor II, Universitetet i Bergen.
Tel +4755976850/+47 95890424

Håkon Trønnes

Håkon Trønnes

Kontorportalen

Anestesilege og webredaktør for MedSimNorge.