MedSimNorge er navnet på Styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten.

På denne siden vil du etterhvert finne mer informasjon om:

  • MedSimNorge sin historie
  • Vedtekter
  • Mandat

Styringsgruppen 2019

anne_kristin_haeg

Anne Kristin Hæg

Leder av MedSimNorge, SimOslo
Overlege i anestesi
Medisinskfaglig ansvarlig SimOslo
Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål
E-post: annhae@ous-hf.no
Mob 99565724
terje_odegarden

Terje Ødegården

NTNU Gjøvik
Seniorrådgiver, Senter for simulering og pasientsikkerhet NTNU i Gjøvik.
E-post: terje.oedegaarden@ntnu.no
Mob: 47832521
hege_ersdal

Hege Langli Ersdal

SAFER, Stavanger
Forskningsleder Simulering og Global Helse,
Stavanger Universitetssykehus
Anestesilege og Leder Akuttmedisinsk Forskningsgruppe
1. amanuensis II, Universitetet i Stavanger
Forsker og Fasilitator, SAFER
Mobil: +47 99 64 78 22
E-post: hege.ersdal@safer.net
stine_gundrosen

Stine Gundrosen

Medisinsk Simulatorsenter, Trondheim
Avdelingssjef Medisinsk SimulatorSenter
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, MH fakultetet, NTNU
Klinikk for anestesi- og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
Tel: +47 72 82 80 36 / +47 98 06 57 25
E-post: stine.gundrosen@ntnu.no
Web: www.simulatorsenteret.no
henrik_eikas

Henrik Eikås

Akershus universitetssykehus
Spesialist anestesi.
Overlege Medisinsk Overvåkning, Ahus.
Rådgivende overlege SimAhus.
Medlem ekspertgruppe "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand", Helsedirektoratet.
Epost hnek@ahus.no
Tlf 41455617
fcveb

Helen Brandstorp

Helen.brandstorp@uit.no
Tlf 99152115
johnny_sandaker

Johnny Sandaker

SIMInnlandet
Senterleder, SIMInnlandet
Senter for simulering og innovasjon
Divisjon Psykisk helsevern
Sykehuset Innlandet HF
johnny.sandaker@sykehuset-innlandet.no
Stig Frydenlund

Stig Frydenlund

Sykehuset Telemark
Anestesisykepleier
Spesialrådgiver Fag og Forskning Simuleringssenteret
Email: stig.frydenlund@sthf.no
Mob: 91639272
marianne_holmegaard

Marianne Holmegård

FOSS, Tromsø
Leder ved Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS) i Tromsø
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i tromsø, Norges arktiske universitet
Sykehusveien 44
1990 Tromsø
Tel: +47 77 66 96 99
marianne.holmegard@uit.no
janecke_sjovold

Janecke Engeberg Sjøvold

Helse Bergen
Anestesisykepleier/Traumekoordinator,
7-3475/ 7-2741 / +4792233788
Haukeland universitetssjukehus
tove_nystad

Tove Anita Nystad

UNN, Tromsø
Overlege, Barne og ungdomseksjon,
UNN, Tromsø
Tlf: 970 28317
Mail: tove.anita.nystad@unn.no
torben_wisborg

Torben Wisborg

Hammerfest sykehus
Akuttavdelingen, Hammerfest sykehus
Universitetet i Tromsø,
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
torben@wisborg.net, 41634853.
Hakon_Tronnes-sm

Håkon Trønnes

Kontorportalen
Webredaktør for MedSimNorge