MedSimNorge er navnet på Styringsgruppen for det nasjonale nettverket for simulering i helsetjenesten.

På denne siden vil finner du mer informasjon om:

Styringsgruppen 2022

anne_kristin_haeg

Anne Kristin Hæg

Leder av MedSimNorge, SimOslo
Overlege i anestesi
Medisinskfaglig ansvarlig SimOslo
Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål
E-post: annhae@ous-hf.no
Mob 99565724
terje_odegarden

Terje Ødegården

NTNU Gjøvik
Seniorrådgiver, Senter for simulering og pasientsikkerhet NTNU i Gjøvik.
E-post: terje.oedegaarden@ntnu.no
Mob: 47832521
Kristoffer_Oksenvag_Sand

Kristoffer Øksenvåg Sand

NTNU Ålesund
Førsteamanuensis, PhD
Institutt for helsevitenskap Ålesund
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
stine_gundrosen

Stine Gundrosen

Medisinsk Simulatorsenter, Trondheim
Avdelingssjef Medisinsk SimulatorSenter
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, MH fakultetet, NTNU
Klinikk for anestesi- og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
Tel: +47 72 82 80 36 / +47 98 06 57 25
E-post: stine.gundrosen@ntnu.no
Web: www.simulatorsenteret.no

Gry Albrektsen

Geir Jøran Sara

Geir Jøran Sara

Finnmarkssykehuset
Ambulansefagarbeider ved Finnmarkssykehuset, Alta bilambulanse.
Første-BEST veileder.
Aktiv som fasilitator i akuttmedisinkurs for: Lis1/ Legevaktpersonell.
geir.joran.sara@gmail.com
Mobil 90722228
johnny_sandaker

Johnny Sandaker

SIMInnlandet
Senterleder, SIMInnlandet
Senter for simulering og innovasjon
Divisjon Psykisk helsevern
Sykehuset Innlandet HF
johnny.sandaker@sykehuset-innlandet.no
Sigrun Anna Qvindesland

Sigrun Anna Qvindesland

Helse Stavanger
Leder RegSim Vest v/ Helse Stavanger
sigrun.anna.qvindesland@sus.no
marianne_holmegaard

Marianne Holmegård

FOSS, Tromsø
Leder ved Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS) i Tromsø
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i tromsø, Norges arktiske universitet
Sykehusveien 44
1990 Tromsø
Tel: +47 77 66 96 99
marianne.holmegard@uit.no
janecke_sjovold

Janecke Engeberg Sjøvold

Helse Bergen
Anestesisykepleier/Traumekoordinator,
7-3475/ 7-2741 / +4792233788
Haukeland universitetssjukehus
Line Hurup Thomsen

Line Hurup Thomsen

HelseCampus Stavanger
Daglig leder HelseCampus Stavanger Innovasjonsavdelingen, Universitetet i Stavanger.

E-post: line.h.thomsen@uis.no
Tlf.: +4751831468/+4797715981
HelseCampus Stavanger | Universitetet i Stavanger

Guttorm_Brattebo

Guttorm Brattebø

Haukeland universitetssjukehus
Seksjonsoverleg/leder KoKom, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland univ.sjukehus. Professor II, Universitetet i Bergen. Tel +4755976850/+47 95890424
Hakon_Tronnes-sm

Håkon Trønnes

Kontorportalen
Anestesilege og webredaktør for MedSimNorge