Nettverkskonferanse 2024

Sist oppdatert 22.05.2024

Illustrasjonsbilde fra Bergen

Vi har gleden av å invitere til et nytt MedSim Norge nettverksmøte – denne gang i Bergen!

PROGRAM

Velkommen til Bergen – her simulerer vi pent vær hele tiden!

29. mai 2024

08:30 – 09:30 Registrering og kaffe

09:30 – 09:35 Åpning og praktisk info om programmet og kvelden.
Leder MedSim Norge, Ann Kristin Hæg

09:35 – 09:45 Velkommen til Bergen og konferansen
Viseadm.dir. Helse Bergen, Clara B.G. Gjesdal

09:45 – 10:45 Live simulering: «Knivstikk – load and go»
Traumesenteret i Helse Bergen og Politiet

10:45 – 11:15 Pause og besøk hos utstillere / poster

11:15 – 12:15 SimNEXT: Lifelong learning for simulation professionals in the Netherlands.
Jimmy Ferejean & Uli Strauch, SimNEXT, Netherlands

12:15 – 13:15 Psykologisk trygghet på arbeidsplassen og i simulering. Hvilke hindringer finnes og hvilke kulturendringer trengs?
Joy Buikema Fjærtoft, Helsedirektoratet 

13:15 – 14:15 Lunch-buffet / besøk hos utstillere / poster

14:15 – 17:00 Parallell sesjoner

KlokkenAuditorium 1 BBFerdighetssenteretFerdighetssenteretAuditoriet 2 BB
14:15 – 15:30Abstrakts
Presentasjon av
abstrakts.
Se egen oversikt
Workshop 1
“Magic’s in the makeup”
Liv K. Norland,
SAFER
Workshop 2
Markørinstruksjon: ”Hvordan være pas. i insitu team-simulering?”
Hilde K. Hetland m/flere, RegSim Vest
Workshop 3
Samarbeidsprosjekter i utdanning og helsetjeneste
Stine Gundrosen,
St. Olavs Hospital
15:30 – 15:45Pause / besøk hos utstillere
15:45 – 17:00Abstrakts forts.
Presentasjon av abstrakts.
Se egen oversikt
Workshop 4
“Magic’s in the
makeup”
Workshop 5
Markørinstruksjon: ”Hvordan være pas. i insitu team-simulering?”
Workshop 6
Spørreteknikker i en fei.
Lill Nybro RegSim
Sør-Øst

17:00 Retur til hotell og klar for Fløyen

19:30 – 20:00 Aperitiff og mingling på Fløyrestauranten

20:00 – 24:00 Bespisning og hyggelig samvær

30. mai 2024 – BB Auditoriet 1

08:00 – 09:00 Generalsforsamling MedSimNorge

09:00 – 09:30 “Making every birth a learning experience”
Siren Irene Rettedal, Stavanger

09:30 – 10:15 Simulering ved uttesting av rapid respons teams
Torunn Strømme, Universitetet i Stavanger

10:15 – 10:45 Pause og besøk hos utstillere/poster

10:45 – 11:15 Bruk av simulering inne psykiatri
Solveig K. Olerud, Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Bergen

11:15 – 11:45 EU-prosjekt om simulering i kommunehelsetjenestene
Liv Irene Ruud, Høgskulen på Vestlandet, Bergen

11:45 – 12:15 InteRegSim – Hva er nytt?
Benedicte Skjold-Ødegaard, Haugesund

12:15 – 13:00 Lunch-buffet og besøk hos utstillere / posters

13:00 – 14:00 Parallelle sesjoner

KlokkenAuditorium 1 BBAuditorium 2 BB
13:00 – 13:30Simulering før innflytting i nye bygg – Glasblokkene Bergen
Mette Taule, Silje G. Molvik og Anne Charlotte Jensen, Helse Bergen
Læring av uønskede hendelser i samspill med simulering
Helen Nilsson, HDS
13:30 – 14:00Simulering og nytt sjukehus i Stavanger
Une Elisabeth Stømer, Stavanger
Simulering innen palliasjon – erfaringer fra Førde
Helge Sårheim, Førde

14:00 – 14:20 Pause og besøk hos utstillere/posters

14:20 – 14:50 EU-prosjekt om simulering i kommunehelsetjenestene
Liv Irene Ruud, Høgskulen på Vestlandet, Bergen

14:50 – 15:35 4 gode vaner – modellen, et godt verktøy ved trening av ikke tekniske ferdigheter.
Ragnhild F. Manger, Haukeland Universitetssykehus

15:35 – 15:45 Utdeling av priser for best abstract / poster

15:45 – 16:00 Presentasjon av neste års arrangører og vel hjem!

Nettverksmøtet vil bli avholdt på Haukeland Universitetssykehus.

Bergen by night

Felles middag er planlagt på vakre Fløyen – som bildet fra Bergen by night er tatt fra!

Påmelding til kongressen:
https://www.letsreg.com/no/register/MedSimNorge2024_31012024112504

NB! Påmeldingsfrist er forlenget til 30. april!

Vi har fått reservert en del hotellrom ved noen hoteller i sentrum, men for å få den oppgitte avtaleprisen må bestillingen være gjort innen 14. april 2024.

Clarion Hotel Admiral – https://www.strawberry.no/hotell/norge/bergen/clarion-hotel-admiral/
Singelrom kr 2090 per rom per natt
Dobbeltrom kr 2290 per rom per natt

Clarion Hotel Bergen – https://www.strawberry.no/hotell/norge/bergen/clarion-hotel-bergen/
Singelrom kr 2090 per rom per natt 
Dobbeltrom kr 2290 per rom per natt

Clarion Collection Hotel Havnekontoret – https://www.strawberry.no/hotell/norge/bergen/clarion-collection-hotel-havnekontoret/
Singelrom kr 2490 per rom per natt 
Dobbeltrom kr 2690 per rom per natt

Comfort Hotel Bergen – https://www.strawberry.no/hotell/norge/bergen/comfort-hotel-bergen/
Singelrom kr 1790 per rom per natt 
Dobbeltrom kr 1990 per rom per natt 

Vi håper nettopp du tar turen til Bergen 29-30 mai!

Viktige datoer:

Dato                                 Tidslinje

3. november 2023        Abstraktinnlevering åpnes

24. januar 2024            Siste frist for innlevering av abstrakter (NB! Ny frist)

28. februar 2024           Bekreftelse til korresponderende forfattere av godkjente abstrakter sendes ut

29. & 30. mai 2024      Konferansedato – Bergen


Du kan også ta en titt på tidligere Nettverkskonferanser:

Nettverkskonferansen 2023

Nettverkskonferansen 2022

Nettverkskonferansen 2021

Share via
Copy link