Abstrakt Nettverkskonferansen 2023

Styringsgruppen i MedSimNorge inviterer deg til å sende inn abstrakt til nettverkskonferansen for helsefaglig simulering i Trondheim 6. og 7. juni 2023.

Vi ønsker å invitere deltagere på konferansen til å vise frem nylig avsluttede, pågående og planlagte prosjekt og forskningsaktiviteter.
Vi håper dette kan inspirere, skape meningsbryting og bidra til samarbeid som sammen løfter kvaliteten i simuleringsarbeidet nasjonalt.

Innsending av abstrakt
Bidrag sendes inn ved hjelp av følgende link: https://forms.office.com/e/aXCCemPJ7M

Se også mer informasjon i Retningslinjer for abstrakt og Workshop for nettverkskonferansen.

Frist for innsending er 1. mars 2023.

Share via
Copy link