medsimnorge_sammen

Nettverkskonferanse 2021

Nettverkskonferansen 2021 arrangeres digitalt som et webinar den 28. mai 2021!

Vi håper å kunne arrangere fysisk nettverkskonferanse i Alta i 2022.

Påmelding

Påmelding til MedSimNorge webinaret kan du gjøre her:
https://events.provisoevent.no/hsn/events/medsimnorge-nasjonal-nettverkskonferanse-2021/register

Maksimalt 500 plasser. Påmeldingsfrist er 2. mai 2021.

Program

[LAST NED SOM PDF]

Programmet er med forbehold om endringer, sist oppdatert 25.02.2021.

09:00 – 09:05 Velkommen
Anne Krisitn Hæg, leder i MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospiltalet
09:05 – 09:20 Pasientsikkerhet og simulering i helsetjenesten
Johan Torgersen, direktør Helsedirektoratet
09:20 – 09:50 Vitenskap – Siste nytt om forskning innen simulering
Torben Wisborg, Professor UiT, anestesilege Finnmarkssykehuset, BEST
09:50 – 10:05 Kirurgisk simulering satt i system
Benedicte Skjold-Ødegaard, overlege Haugesund sykehus
10:05 – 10:15 Pause
10:15 – 10:25 Det nasjonale «Safer Stroke» prosjektet. Hva har en lært, resultater og veien videre
Martin Kurz, nevrolog SUS
10:25 – 10:35 Trombectomi prosjektet. Hva har en lært så lang og veien videre?
Martin Kurz, nevrolog SUS
10:35 – 10:55 Implementering av PEARLS og foreløpige forskningsresultater
Anne Mette Høegh-Larsen, stipendiat USN
10:55 – 11:05 Simuleringsøvelse av Covid-19- sykehus
Haukeland universitetssjukehus
11:05 – 11:15 Bup-prosjektet
Thor Egil Holtskog, psykiatrisk sykepleier Dikemark sykehus,
RegSim Sørøst
11:15 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:10 Simuleringssatsing innen kommunal sektor fremover
Johnny Advocaat-Vedvik, avdelingsdirektør avdeling for forbedring og pasientsikkerhet, Hdir
12:10 – 12:25 Nasjonalt prosjekt «KlinObsKommune» – klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten
Torill Aarskog Skorpen & Ronald Båtens, USHT Møre og Romsdal
12:25 – 12:35 Hvordan simulering kom inn i oppdragsdokumentet til Helseforetakene
Rolf A Iversen, anestestilege UNN (Harstad), fagrådgiver RegSimNord
12:35 – 12:50 RegSim
Sigrunn Anna Qvindesland, leder RegSimVest
12:50 – 13:00 Pause
13:00 – 13:10 FørsteBEST
Magnus Hjortdahl, overlege AMK-Oslo
13:10 – 13:45 Hvilke konsekvenser har Helge Ingstad-havariet hatt for
teamtrening i forsvaret?

Roar Espevik, førsteamanuensis Senter for Krisepsykologi, UiB
13:45 – 14:00 Veien videre for MedSimNorge og slutt
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 15:15 Årsmøte

medsimnorge_sammen

De tidligere nettverkskonferansene har vært arrangert som følger:

2016 – Lillestrøm
2017 – Trondheim
2018 – Stavanger
2019 – Porsgrunn
2020 – Utsatt pga korona
2021 – Webinar
2022 – Da sees vi i ALTA!

Nettverkskonferanse 2019

Arrangørstaben MedSimNorge 2019
Medsim 2019

Program

TIRSDAG 9. april 2019
08:30Registrering og kaffe
10:00

Velkommen til MedSimNorge 2019

 • Anne Kristin Hæg, leder MedSimNorge
 • Tom Helge Rønning, sykehusdirektør STHF
 • Petter Aasen, rektor USN
 • Robin Martin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune
10:30

Pasientsikkerhet og simuleringstrening i helsetjenesten

 • Bjørn Guldvåg, helsedirektør Helsedirektoratet
 • Ole Tjomsland, direktør medisinsk og helsefaglig analyse HSØ
11:00

SimForskning – Effekter av simuleringstrening

 • Hege Ersdal, anestesilege og forskningsleder SUS
11:30

Lunch i utstillingsområdet

12:30

Parallellsesjoner/Workshop

 1. Sim ledelse og utvikling(L-109,auitorium)
  • Forankring og ledelse. Erfaringer fra RegSim Vest.
  • Utvikling av standarder. Sigrun Anna Qvindesland, Prosjektleder RegSim Vest, SAFER.
 2. Psykisk helsevern – Erfaringer med implementering av simulering i primær-og spesialisthelsetjenesten.(B-113,auditorium)
  • Sykehuset Vestfold, Anca Yttri, spesialrådgiver og Ylva Kvaale, fagutvikler
  • Sykehuset Innlandet, Nina Øversveen Svamo, Miljøterapeut
  • Ambulante simteam. Tatiana Penzo, psykiatrisk sykepleier, Lovisenberg Sykehus
  • «Lokalt og Jevnlig», Akuttpsykiatrisk avd. Lars Løvhaug, fag- og kvalitetsrådgiver, OUS
  • Andre regioner: Tor Egil Holtskog, spesialrådgiver, OUS.
 3. Simulering i ny utdanning for leger i spesialisering (LIS 2/3): status, erfaringer, prosess og utfordringer(L-210,SimSenter)
  • Helse Vest: Pål Morten Mellemstrand-Paulsen, anestesilege, SUS og Ansgar Berg, overlege Helse Bergen, leder RegUt Vest
  • Helse Sør-Øst: Thomas de Lange, overlege OUS, leder RegUt HSØ og prosjektgruppe simulering i LIS2/3.
 4. Debriefing «Som man roper i skogen får man svar»(B-1050, auditorium)
  • Liv Skinnes, Spesialrådgiver (SimOslo), Trygve Vassbotn, Spesialrådgiver (SimOslo) og Helle Madsen Holm, Avdelingsleder SimOslo, OUS.
 5. NyfødtSim(L-213,SimSenter)
  • Safer Births Bundle: nytt utstyr for nyfødt resuscitering og hyppig simulering. Joanna Haynes, anestesilege, SUS.
  • In-situ simulering og debriefing i nyfødt-resuscitering.
   Christiane Skåre, anestesilege, OUS.
 6. VR-basert simulering(B-133,auditorium)
  • Prosjekt VR-akutt: Refleksjonsøvelser i psykisk helsevern. Psykologspesialist Cathrine W Steen, SI.
  • MUN-light, VR-basert simulering i håndtering av vold og trusler. Stig Ekeberg, miljøterapeut, Stange kommune.
  • Bruk av VR-teknologi til opplæring i ortopedisk kirurgi. Sigbjørn Kristiansen, spesialrådgiver, Ahus og Magnus Talén, ortoped, STHF.
14:00

Pause og utstilling

14:30

«Communication in action», Teamkommunikasjon

 • Stine Gundrosen, avdelingssjef/universitetslektor, Medisinsk SimulatorSenter, Trondheim.
 • «Om vanskelige luftveier og nødlandinger»: beslutningsteori for helsepersonell

  • Lars Prag Antonsen, anestesilege, OUS.
  
16:00

Filosofisk førstehjelp – ytringsklima i teori og prakis, del 1

 • Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, BI Oslo
 • Dorthe Kennedy, Espen Kvernbergh, Linn Pettersen og Trygve Vassbotn, Kulturkompaniet
17:30

Slutt fagprogram dag 1

19:30

Aperitif og SimNettverksParty på Comfort Hotel Porsgrunn

ONSDAG 10. april 2019
08:30Generalforsamling MedSimNorge (B-133, auditorium)
09:00

Filosofisk førstehjelp – ytringsklima i teori og praksis, del 2

 • Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, BI Oslo
 • Dorthe Kennedy, Espen Kvernbergh, Linn Pettersen og Trygve Vassbotn, Kulturkompaniet
10:30

Pause og utstilling

11:00

Parallellsesjoner/Workshop

 1. Psykisk helsevern – Erfaringsutveksling
  • SIM i DPS; trening i konflikthåndtering.
   Trond Pedersen, spesialrådgiver, SI og Line Kristin Breidal, FOU-rådgiver, SI.
  • Simtrening i alderspsykiatri; kommunikasjon med psykotiske personer. Marius Huse, vernepleier, SI.
  • Simuleringstrening ved akuttpsykiatrisk avdeling OUS. Øyvind Barstad, psykiatrisk sykepleier, OUS
 2. Ferdighetstrening – Laparaskopi og endoskopi
  • «LapcoNor – et nasjonalt prosjekt for standardisert opplæring og trening i laparoskopisk kirurgi for tykk-og endetarmskreft». Ole Sjo, Overlege OUS, prosjektansvarlig LapcoNor.
  • «LapApp – Standardisert lap.skopiutdanning av LIS». Benedicte Skjold-Ødegaard, overlege, SUS.
  • «Endoskopiskolen – systematisk trening i den kliniske hverdagen». Birgitte Seip, Overlege SiV/Kreftregisteret.
 3. Simtrening og utdanning – Universitet/Høgskole(B-133, auditorium)
  • «Simuleringsbasert trening – fra undervisning til forskning». Inger Åse Reierson, førstelektor USN og Thor Arne Haukedal, førstelektor, USN.
  • Erfaringer fra “Master course in simulation- based learning”. Sissel Husebø, førsteamanuensis, UiS.
  • «Speed»-simulering som forberedelse til praksis i hjemmetjenesten. Kirsten Røland Byermoen, USN.
 4. Simulering – kunsten å være markør (L-210, SimSenter)
  Praktisk workshop – bli kjent med nyttige verktøy i markørrollen. Trygve Vassbotn, spesialrådgiver, SimOslo og Thor Egil Holtskog, spesialrådgiver, SimOslo.
 5. Tverrfaglig slagsimulering – nasjonalt prosjekt (B-133, auditorium)
  Det nasjonale Safer Stroke prosjektet. Prehospital-AMK-mottak-trombolyse-tromectomi simulering og resultater.
  Soffien Chadli Ajmi, nevrolog, SUS, Knut Olav Lende, radiolog, SUS og Olav Søvik, anestesilege, Sykehuset Sørlandet
 6. Sim erfaringer- Tidlig oppdagelse av forverret tilstand(B-1050, auditorium)
  • National Early Warning Score 2/NEWS2: Prosjekt Ahus 2015-2019.
   Elisabeth Einarson, seniorfasilitator Sim-Ahus og Henrik Eikås, overlege Sim-Ahus/ekspertgruppe «Tidlig oppdagelse» HDir.
  • Obstetric Norwegian Early Warning Score System/ONEWS: Tidlig oppdagelse av forverret tilstand i obstetrikk, nytt nasjonalt prosjekt.
   Elisabeth Einarson, Sim-Ahus og Eva A. Øverland, gynekolog dr. med, Ahus.
12:30

Lunch i utstillingsområdet

12:30

Simulering i primærhelsetjenesten

 • «En pasient – en sammenhengende kjede», Akuttkjede-prosjekt Telemark.
  Kine Jordbakke, prosjektleder STHF, kommuneoverlege Seljord og Ingrid Smeland, virksomhetsleder, Notodden legevakt.
 • Instruktørrollen og «simuleringstrappa» – en suksessfaktor for å utvikle klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten.
  Line Hurup Thomsen, fagrådgiver/prosjektleder USHT Rogaland og Eva Linnerud – fagrådgiver/prosjektleder USHT Akershus.
 • Akuttforskriftens unike krav til trening i samhandling. Hvordan oppfylles dette?
  Helen Brandstorp, leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Magnus Hjortdahl, allmenlege, Ahus, Geir Jøran Sara, ambulansefagarbeider, Finnmarkssykehuset, Anne Davidsen, fastlege, Alta og Hilde Hætta Eng, spesialsykepleier, Alta legevakt
15:00

MedSimNorge – veien videre

 • Anne Kristin Hæg, anestesilege, OUS, leder MedSimNorge.
15:30

Avslutning

Slutt kl 16:00. Vel hjem!