Abstrakt Nettverkskonferansen 2023

Styringsgruppen i MedSimNorge inviterer deg til å sende inn abstrakt til nettverkskonferansen for helsefaglig simulering i Trondheim 6. og 7. juni 2023.

Vi ønsker å invitere deltagere på konferansen til å vise frem nylig avsluttede, pågående og planlagte prosjekt og forskningsaktiviteter.
Vi håper dette kan inspirere, skape meningsbryting og bidra til samarbeid som sammen løfter kvaliteten i simuleringsarbeidet nasjonalt.

Innsending av abstrakt
Bidrag sendes inn ved hjelp av følgende link: https://forms.office.com/e/aXCCemPJ7M

Se også mer informasjon i Retningslinjer for abstrakt og Workshop for nettverkskonferansen.

Frist for innsending er 1. mars 2023.

Nettverkskonferanse 2023

Sist oppdatert 24.05.2023

Nettverkskonferansen 2023 arrangeres i Trondheim 6. – 7. juni 2023. Den finner sted på St Olavs hospital i Kunnskapssenteret.

Nidelven og bryggene i Trondheim

Program

Påmeldingsavgift kr 2950,- inkluderer deltakelse på konferansen begge dager, kulturelt og sosialt program med middag 6. juni og lunsj- og pauseservering begge dager. 

Maks antall deltakere er 350.

Påmeldingsfristen til MedSimNorge er nå ute. Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Medisinsk SimulatorSenter på e-post simulatorsenteret@medisin.ntnu.no.

Program: «Refleksjon på langs og på tvers»

Last ned programmet som pdf-fil

6. juni 2023

KlokkenAktivitet
08:30 – 09:30Registrering
09:30 – 11:00Åpning av konferansen
«The relationship between theory and practice»
Ray Land, professor emeritus, Durham University
11:00 – 11:30Mingling med «no attåt» i fellesareal
11:30 – 12:00“Simulering – tilbakeblikk og fremtidsblikk sett fra BEST sitt perspektiv”
Guttom Brattebø, Seksjonsoverlege Haukeland universitetssykehus, Professor II Universitetet i Bergen, Styreleder i Stiftelsen BEST
12:00 – 13:00Lunsj
13:00 – 13:30«Bruk av simulering i sykepleierutdanning»
Martin Fredheim, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet
13:30 – 14:00«Simulering i spesialisthelsetjenesten»
Benedicte Skjold-Ødegård, overlege generell og gastroenterologisk kirurgi, ph.d-stipendiat ved UiS og leder InterRegSim
14:00 – 14:30«Status og veien videre for bruk av simulering som pedagogisk metode i kommunehelsetjenesten i Norge»
Henriette Ruud, rådgiver USHT Vestfold og Richard Hardeland Skåra, rådgiver USHT Agder Vest
14:30 – 15:00Mingling med «no attåt» i fellesareal
15:00 – 16:00Parallelle sesjoner

P1 Muntlige framlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 11
a) «Fra «Hvor mange har du gjort?» til «Hva kan du gjøre?» – simuleringens rolle i ny kompetansebasert LIS-utdanning»
Benedicte Skjold-Ødegaard, Helse Stavanger HF/ InterRegSim

b) «Utvikling og evaluering av en simulator for bronkoskopi-opplæring bygd på åpent tilgjengelige komponenter»
Marta Storeheier, NTNU/St. Olavs hospital HF

c) «Veiledningssimulering for spesialsykepleiestudenter»
Inger Hilde Hagen og Elisabeth Forberg, NTNU/ Helse Møre og Romsdal

d) «Refleksjon i kommunikasjon og samhandling (RIKS) – kompetanseutvikling for praksisveiledere i anestesisykepleie»
Leif Martin Hokstad, NTNU/St. Olavs hospital

P2 Poster presentasjon i Bibliotek for medisin og helse. Kunnskapssenteret 2. etasje

P3 Workshop. Kunnskapssenteret, Seminarrom KS 11
«Ulike perspektiver i en debriefing – en interaktiv øvelse»
Lill Nybro, RegSim Sør-Øst

P4 Workshop. Forsyningssenteret, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi
«Bruk av simulatortrening i utdanning av kirurger»
Hilde Merete Klungerbo, NSALK St. Olavs hospital HF
18:00Vær trønder for en kveld! Kulturelt og sosialt program med middag.

Oppmøte ved Nidarosdomen, inngangen mot Munkegata senest klokken 18.00.
Klokken 19.00 går vi videre til Studentersamfunnet i samlet flokk.

7. juni 2023

KlokkenAktivitet
08:00 – 08:50Årsmøte MedSimNorge, Kunnskapssenteret, Auditorium KA 11.
09:00 – 09:15«Simulering på langs og på tvers – en illustrasjon»
Sim Innlandet og Senter for simulering og pasientsikkerhet, NTNU Gjøvik
09:15 – 10:00«Presentasjonsteknikk, dialog, kroppsspråk og stemmebruk»
Liv Inger Grefstad, Olavsfestdagene i Trondheim og Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU Trondheim.
10:00 – 10:30Mingling med «no attåt» i fellesareal
10:30 – 12:00Parallelle sesjoner

P5 Muntlige fremlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 11
a) «Psykologisk trygghet i simulering – erfaringer med teaminndeling i kommunehelsetjenesten».
Åste Renolen, Gjøvik kommune/USHT

b) «Simulering for prehospitale tjenester og politiet»
Trond Pedersen, Sykehuset Innlandet HF

c) «Har stress betydning når du trener kirurgiske ferdigheter på simulator?»
Maria Suong Tjønnås, NTNU/SINTEF

d) «Automatisk analyse av bevegelsesmønstre i simulert laparoskopi basert på kunstig intelligens»
Cecilie Våpenstad, NTNU/SINTEF/St. Olavs hospital HF

e) «GameStroke: spill-basert simulering av National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) ved mistanke om akutt hjerneslag»
Astrid Karina V. Harring, OsloMet- storbyuniversitetet

P6 Muntlige fremlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 12
a) «Vold og truende adferd – Sykepleieres erfaringer med å bruke VR simulering i opplæring»
Jørgild Jensen og Marianne Hoff, VID vitenskapelige høgskole

b) «Simulering – tidlig oppdagelse – tidlig tiltak – rett behandlingsted»
Linn-Tone Skoglund, Ålesund kommune/USHT i Møre og Romsdal

c) «Simulering som del av praksisstudier – presentasjon av et pågående undervisningsopplegg for studenter i intensivsykepleie»
Stine Gundrosen, St. Olavs hospital HF/NTNU

d) «Praksis-simulering-praksis: en kvalitativ studie av intensivsykepleiestudenters erfaringer med simulering i praksisstudier»
Torkild Andreas Stavik, NTNU/St.Olavs hospital HF

e) Pilotprosjekt: «Preeklampsi og akutt keisersnitt»
Pål Solberg og Ingrid Harg, OsloMet-storbyuniversitetet

P7 Workshop: Kunnskapssenteret, Seminarrom KS 11
«Sammenheng mellom læringsmål, observasjon og debriefing»
Hilde Stuedahl Mohn, St. Olavs hospital HF/NTNU

P8 Workshop: Kunnskapssenteret, Seminarrom KS 12
«KlinObs kommune»
Patrick Bode Sjøgren-Schultz, Lørenskog kommune/USHT Viken

Posterutstillingen er åpen under hele konferansen i Bibliotek for medisin og helse, Kunnskapssenteret 2. etasje.
12:00 – 13:00Lunsj
13:00 – 14:30Parallelle sesjoner

P9 Muntlige fremlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 11
a) «Studentdrevet simulering kan være et kostnadseffektivt supplement til ordinær simulering»
Carl Robert Christiansen. OsloMet – storbyuniversitetet

b) «SimBegin for jordmorstudenter: Erfaringer med bruk av simulering for å styrke læring og fasilitatorkompetanse»
Synnøve Eidsvik Folkvord, Universitetet i Stavanger

c) «Train the trainer course: hvilken verdi kan kompetansen som fasilitator ha for lærere ved sykepleie- og helsefagutdanninger»
Ulrika Eriksson, NTNU/St. Olavs hospital HF

d) «The Game Changer: Hvordan et nytt valgemne innen medisinsk simulering gir sykepleierstudenter fasilitatorkompetanse – en fremtidig ressurs for helsevesenet»
Marko Stojiljkovic, OsloMet – storbyuniversitetet

e) «Simulering uten stress- læring uten fasilitator?»
Jon Viktor Haugom, NTNU

P10 Muntlige fremlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 12
a) «Samhandling om Simulering (SamSiP). Simulering i kirurgisk, medisinsk og psykisk helse praksis. (Bachelor Sykepleie)
Else Marie Lysfjord, Nord Universitet

b) «God alene, BEST sammen! Tverrprofesjonell student-BEST»
Ingrid-Jannicke Aandahl, OsloMet- storbyuniversitetet

c) «VR som simuleringsmetode i kommunikasjonstrening med selvmordstruet pasient»
Wenke Iren Gamme, NTNU

d) «Medisinsk simulering som metode i selvmordsforebyggende arbeid i alderspsykiatrisk avdeling»
Mona Weiseth, Sykehuset Innlandet HF

e) «Praktisk eksamen og medstudentinvolvering: Nøkkelen til en helhetlig og engasjerende læringsopplevelse»
Elin Stikbakke, NTNU

P11 Workshop: Kunnskapssenteret, Seminarrom KS 11 og KS 12
«Scenarioverktøy for å bidra til helsefaglig simulering av høy kvalitet»
Pål André Hegland, InterRegSim

P12 Workshop: Forsyningssenteret, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi
«Bruk av simulatortrening i utdanning av kirurger»
Hilde Merete Klungerbo, NSALK St. Olavs Hospital HF

Posterutstillingen er åpen under hele konferansen i Bibliotek for medisin og helse, Kunnskapssenteret 2. etasje.
14:30 – 14:50Mingling med «no attåt» i fellesareal
14:50 – 15:10«Det virtuelle læringshuset, Solstien 3»
Geir Terje Bruaset, VID vitenskapelige høyskole
15:10 – 15:40«Intensivtransportbussprosjektet – simuleringsbasert opplæring i Ukraina»
Jostein Hagemo, overlege PhD, Luftambulanseavd. Oslo universitetssykehus
15:40 – 16:00Kåring av beste poster, overlevering av «stafettpinnen» til neste års arrangør og avslutning.

(med forbehold om endringer)

Informasjon om hotell / overnatting

Vi har forhandlet gode priser med noen hoteller i Trondheim. Obs kort frist på Scandic hotellene.

HotelKode/LinkPrisFrist
Thon Hotel TrondheimMedSimNorge Thon Hotel Trondheim
Bookingkode: BLOCK ID 29976185 
Enkeltrom, 1595,- per natt
Queen Rom, 1795,- per natt
Dobbeltrom, 1795,- per natt
5. mai
Scandic Nidelven
Scandic Lerkendal
MedSimNorge Scandic Nidelven
MedSimNorge Scandic Lerkendal
Bookingkode: BSTO050623
Nidelven 1790,- NOK/natt
Lerkendal 1490,- NOK/natt
11. april
Quality Hotel PrinsenMedSimNorge Quality Hotel PrinsenEnkeltrom 1595,- per natt
Dobbeltrom 1795,- per natt
24. april


Leter du etter:

Informasjon og innhold fra nettverkskonferansen 2022

Informasjon og innhold fra nettverkskonferansen 2021

Posterpresentasjoner konferansen 2022

[Last ned denne informasjonen som pdf-fil]

Jobber du med et spennende simuleringsprosjekt som du har lyst til å presentere for hele Norges simuleringsmiljø?

Under MedSimNorges konferanse i Alta skal vi ha posterpresentasjoner av prosjekter fra hele Norge. Vi ønsker å vise fram mangfoldet av fagutvikling og forskning innen simulering for deltakerne.
Nettverkssamlingen starter med posterpresentasjonene under registreringen og minglelunsj kl. 10:30-12:00. Det er satt av tid i programmet slik at alle deltakerne skal kunne gå rundt i utstillingsområdet for å besøke ulike presentasjoner. I tillegg vil posterne henge i mingleområdene gjennom hele konferanse, og gi gode muligheter for besøk i pausene begge dagene.

Generell informasjon:

 • send inn en kort presentasjon av ditt prosjekt innen 15.05
 • Kontakt informasjon: Tone Mathilde Kravik, e-post tone.m.kravik@uit.no
  Dersom ditt prosjekt blir valgt ut til presentasjon under konferansen får du beskjed. Og i den forbindelse vil du få mer utfyllende informasjon om hvordan presentasjonen foregår.

Tips til posterpresentasjonen

 • Tittel: en god og dekkene tittel! Husk at den skal pirre til interesse for akkurat din
  poster
 • Beskriv prosjektet; Hvorfor, hvordan, hva fant du og hva betyr det?
 • Bruk gjerne beskrivende bilder og figurer.

Nettverkskonferanse 2022

Sist oppdatert 12.05.2022 (oppdateringer i programmet)

Programmet er tilpasset alle som driver med simulering, utenfor og innenfor sykehus, i psykiatri og somatikk. Siste gjeldende versjon av programmet finner du nedenfor.

Informasjon om posterpresentasjoner finner du på egen side (kan også lastes ned her). Der finner man også navn på egen kontaktperson for posterpresentasjoner.

Det blir middag på Sami Siida og ikke Alta museum for de som fremover melder seg på, da det er over 200 påmeldte. Oppdateringer til programmet finner du her på MedSimNorges nettside.

Vi gleder oss til endelig å møtes igjen i Alta!

Vennlig hilsen

Vertskapet i Nord


Program

Sted: Norges arktiske universitet, UiT Alta. Plenumsforelesning i Kultursalen.

Last ned programmet som pdf

Mandag 30. mai

TidspunktEmne/tittel
09:30-10:15Årsmøte MedSimNorge
Nettverskleder Anne Kristin Hæg, leder MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospitalet.
10:30-12:00Registrering, minglelunsj med posterpresentasjon og besøk hos utstillere.
Besøk visualiseringssenteret, test virtuelt medisinrom i VR.

Ansvarlig for posterpresentasjonen: Tone Mathilde Kravik, fasilitator FOSS, UiT. Om du ønsker å presentere poster, kontakt: tone.m.kravik@uit.no
12:00-12:30Bures Boahttin – Velkommen til MedSimNorge 2022: Sammen – Ovttas
Ved programkomiteen. Velkomsthilsen fra Helsevitenskapelige fakultet UiT ved dekan Gunbjørg Svineng, fra Alta kommune ved rådmann Bjørn-Atle Hansen og fra Finnmarkssykehuset Line Strøhaug Grongstad på vegne av adm. dir.
12:30-13:10Hvilken betydning har KNM Helge Ingstad-havariet fått for teamtreningen i Forsvaret?
Roar Espevik, førsteamanuensis Senter for Krisepsykologi, UiB
13:10-13:30CRM – Sammen/Ovttas
Professor Torben Wisborg, BEST, professor UiT og anestesilege Finnmarkssykehuset
13:30-14:00Pause og utstillingsbesøk
14:00-14:30En pasient – en sammenhengende kjede. Akuttkjedeprosjektet i Telemark.
Kine Jordbakke, kommuneoverlege og prosjektleder Seljord kommune og Sykehuset i Telemark.
14:30-15:00PEARLS – debriefingsverktøy.
Anne Mette Høegh-Larsen, sykepleier og ph.d-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge
15:00-15:30Pause og utstillingsbesøk
15:30-16:30Parallelle workshops

1: Teamkompetanse.
Guttorm Brattebø, professor UB og seksjonsoverlege anestesi Haukeland Universitetssykehus. Stig Frydenlund, anestesisykepleier, spesialrådgiver Simuleringssenteret, Sykehuset Telemark. Tone B. Sæthermoen, akuttsykepleier, fagutviklingssykepleier akuttmottaket UNN, fasilitator FOSS Tromsø, UiT. Rom: Kultursalen

2: Hvordan komme i gang med simulering i primærhelsetjenesten?
Magnus Hjortdahl, lege Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT. Elin Teigen, prosjektleder USHT Troms og Finnmark. Rom: Brattholmen

3. Paramedisinsk simulering – fra utdanning til arbeidsliv.
Carl Christensen, hovedinstruktør OsloMet og OUS, Eirik Sjøholt Morsund paramedisiner og fasilitator OsloMet og Bjørn Olav Lunde Holhjem paramedisiner og fasilitator OUS. Klasserom: 1087

4: InterRegSim kompetansenettverk – muligheter og ambisjoner for spesialisthelsetjenesten.
Une Elisabeth Stømer, leder InterRegSim. Rom: Seiland

5: Psykisk helsevern – erfaringer fra implementering av simulering i BUP.
Elisabeth Arntzen. Rom: Magerøy
16:30-16:45Pause og utstillingsbesøk
16:45-17:00Studentdrevet simulering – demokratisering av læring.
Carl Christensen, hovedinstruktør OsloMet og OUS
17:00-17:45Teamtrening – erfaring ved politiets nasjonale beredskapssenter.
Rune Villanger, politioverbetjent, Beredskapstroppen.
17:45Innsjekk hotell

Konsert i Nordlyskatedralen kl 19:00 med Niko Valkeapää og band. Derfra blir det buss til Sami Siida eller Alta Museum: Her venter helleristningene. Vi får omvisning og spennende mat i bålgrop ved fjorden i friluft hvis det er finvær. Tapas.

Kveldens vertskap er Geir Jøran Sara og Hilde Hætta Eng. Nachspiel tilbake i Alta. Det er masse plass i Alta – Buorre sadji Álttás.

Vi lover alle en lys og uforglemmelig kveld!
– hilsen Vertskapet i Alta

Tirsdag 31. mai

TidspunktEmne/tittel
08:00-08:40Vitenskap – Siste nytt om forskning innen simulering.
Torben Wisborg, BEST, professor UiT og anestesilege Finnmarkssykehuset
08:40-08:55Status presens SAFER Stroke.
Kate Vold, nasjonal slagsimuleringskoordinator i SAFER Stroke.
08:55-09:15Erfaringer fra KlinObsKommune.
Gøril Nonstad, kompetanserådgiver stab helse og omsorg, Ringerike
09:15-09:30Det lokale prosjektet som ble nasjonalt.
Professor Guttorm Brattebø, professor UB og seksjonsoverlege anestesi Haukeland Universitetssykehus.
09:30-09:50Hvordan ser Helsedirektoratet på muligheter for å jobbe sammen om simulering i helsetjenesten?
Helen Brandstorp, lege, divisjonsdirektør analyse og samfunn, Helsedirektoratet
09:50-10:20Pause og utstillingsbesøk
10:20-11:20Parallelle workshops

6: Forskning på simulering. Hege Ersdal, Professor UiS, SUS. Rom: Kultursalen

7: Tverrprofesjonell simulering i utdanning – en møteplass for høgskoler og universitet. Terje Ødegården, Senter for simulering og pasientsikkerhet, NTNU Gjøvik. Stine Gundrosen og Leif Martin Hokstad, Medisinsk SimulatorSenter i Trondheim. Klasserom: 1087

8: Hvordan kan vi samarbeide om interregionale simuleringsbaserte prosjekter som øker kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten?
Kate Vold, Sigrun Qvindesland, RegSim Vest og Une Stømer, InterRegSim leder. Rom: Seiland

9: Simulering akutt syke barn – Et akuttmedisinsk system.
Rolf Arne Iversen, avdelingsoverlege UNN Harstad, Tove Anita Nystad, overlege UNN Tromsø. Rom: Magerøy

10: VR i opplæring.
Johnny Sandaker, SIM Innlandet, avdelingsoverlege Eivind Aakhus
fra Sykehuset Innlandet, Tove Normann, prosjektleder USHT Troms og Finnmark. Rom: Brattholmen
11:20-11:30Pause
11:30-12:30Spørsmål til øvrigheta: Hvordan får vi dette til?
Helsedirektoratet ved Helen Brandstorp, kommunene ved kommuneoverlege Anne Herefoss (Alta), universitetene ved Silje Wangberg, helseforetakene ved Line Strømhaug Grongstad (Finnmark).
Spørsmål og kommentarer fra deltakerne.
Ledet av Torben Wisborg.
12:30-12:45MedSimNorge – veien videre.
Nettverksleder Anne Kristin Hæg, leder MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospitalet.
12:45Avslutning, lunsj og utstillingsbesøk

Last ned programmet som pdf

God hjemreise – Mannet dearvan!
På gjensyn – Oaidnaleapmái!


Leter du etter informasjon og innhold fra nettverkskonferansen 2021?

Innhold fra Nettverkskonferanse 2021

Kontaktinformasjon til foreleserne på nettverkskonferansen:

Johan G Torgersen: Johan.Georg.Rostad.Torgersen@helsedir.no
Torben Wisborg: torben@wisborg.net
Benedicte Skjold-Ødegaard: benedicte.skjold-odegaard@helse-fonna.no.
Martin Kurz: friedrich.martin.wilhelm.kurz@sus.no
Hugrun Ösp Egilsdottir: osp.egilsdottir@usn.no
Kirsten Røland Byermoen: Kirsten.Roland.Byermoen@usn.no
Håvard Landsdalen: havard.erik.landsdalen@helse-bergen.no
Thor Egil Holtskog: UXTHLT@ous-hf.no
Torill Aarskog Skorpen: Torill.Aarskog.Skorpen@alesund.kommune.no
Ronald Båtnes: Ronald.Batnes@alesund.kommune.no
Rolf Arne Iversen: Rolf.Arne.Iversen@unn.no
Sigrun Anna Qvindesland: sigrun.anna.qvindesland@sus.no
Magnus Hjortdahl: magnushj@oslomet.no
Roar Espevik: roar.espevik@uib.no
Geir Jøran Sara: geir.joran.sara@gmail.com

Presentasjoner fra konferansen

InterRegSim (pdf) – Sigrun Qvindesland, leder RegSim Vest

Pasientsikkerhet og simulering i helsetjenesten (pdf) – Johan Torgersen, Helsedirektoratet

Vitenskap – Siste nytt om forskning (pdf) – Torben Wisborg, Finnmarkssykehuset

medsimnorge_sammen

Nettverkskonferanse 2021

Nettverkskonferansen 2021 ble arrangert digitalt som et webinar den 28. mai 2021!

Vi har også laget en egen mappe med ulikt innhold fra nettverkskonferansen.

Vi håper å kunne arrangere fysisk nettverkskonferanse i Alta i 2022.

Program

[LAST NED SOM PDF]

Programmet er med forbehold om endringer, sist oppdatert 07.05.2021.

09:00 – 09:10Velkommen
Anne Krisitn Hæg, leder i MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospiltalet
09:10 – 09:25Pasientsikkerhet og simulering i helsetjenesten
Johan Torgersen, Divisjonsdirektør kvalitet og forløp, Helsedirektoratet
09:25 – 09:55Vitenskap – Siste nytt om forskning innen simulering
Torben Wisborg, Professor UiT, anestesilege Finnmarkssykehuset, BEST
09:50 – 10:10Kirurgisk simulering satt i system
Benedicte Skjold-Ødegaard, overlege Haugesund sykehus
10:10 – 10:25Pause
10:25 – 10:35Det nasjonale «Safer Stroke» prosjektet. Hva har en lært, resultater og veien videre
Martin Kurz, nevrolog SUS
10:35 – 10:45Trombectomi prosjektet. Hva har en lært så lang og veien videre?
Martin Kurz, nevrolog SUS
10:45-11:00Virtuell simulering i sykepleierutdanning under pandemien: hvilke erfaringer er viktig å ta med seg videre. H. Ösp Egilsdottir, sykepleier og PhD stipendiat ved USN
11:00-11:10Simuleringsøvelse av Covid-19- sykehus
Håvard Landsdalen, anestesilege Haukeland universitetssjukehus
11:10-11:20Medisinsk simulering i psykisk helsevern – Bup-prosjektet
Thor Egil Holtskog, psykiatrisk sykepleier Dikemark sykehus, RegSim Sørøst
11:20 – 12:10Lunsj
12:10 – 12:25Nasjonalt prosjekt «KlinObsKommune» – klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten
Torill Aarskog Skorpen & Ronald Båtens, USHT Møre og Romsdal
12:25 – 12:35Hvordan simulering kom inn i oppdragsdokumentet til Helseforetakene
Rolf A Iversen, anestestilege UNN (Harstad), fagrådgiver RegSimNord
12:35 – 12:50RegSim
Sigrunn Anna Qvindesland, leder RegSimVest
12:50 – 13:00Pause
13:00 – 13:10FørsteBEST
Magnus Hjortdahl, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
13:10 – 13:45Hvilke konsekvenser har Helge Ingstad-havariet hatt for
teamtrening i forsvaret?

Roar Espevik, førsteamanuensis Senter for Krisepsykologi, UiB
13:45 – 14:00Veien videre for MedSimNorge og slutt
14:00 – 14:15Pause
14:15 – 15:15Årsmøte
medsimnorge_sammen

De tidligere nettverkskonferansene har vært arrangert som følger:

2016 – Lillestrøm
2017 – Trondheim
2018 – Stavanger
2019 – Porsgrunn
2020 – Utsatt pga korona
2021 – Webinar
2022 – Da sees vi i ALTA!

Nettverkskonferanse 2019


Arrangørstaben MedSimNorge 2019

Medsim 2019

Program

TIRSDAG 9. april 2019
08:30 Registrering og kaffe
10:00 Velkommen til MedSimNorge 2019

 • Anne Kristin Hæg, leder MedSimNorge
 • Tom Helge Rønning, sykehusdirektør STHF
 • Petter Aasen, rektor USN
 • Robin Martin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune
10:30 Pasientsikkerhet og simuleringstrening i helsetjenesten

 • Bjørn Guldvåg, helsedirektør Helsedirektoratet
 • Ole Tjomsland, direktør medisinsk og helsefaglig analyse HSØ
11:00 SimForskning – Effekter av simuleringstrening

 • Hege Ersdal, anestesilege og forskningsleder SUS
11:30 Lunch i utstillingsområdet
12:30 Parallellsesjoner/Workshop

 1. Sim ledelse og utvikling(L-109,auitorium)
  • Forankring og ledelse. Erfaringer fra RegSim Vest.
  • Utvikling av standarder. Sigrun Anna Qvindesland, Prosjektleder RegSim Vest, SAFER.
 2. Psykisk helsevern – Erfaringer med implementering av simulering i primær-og spesialisthelsetjenesten.(B-113,auditorium)
  • Sykehuset Vestfold, Anca Yttri, spesialrådgiver og Ylva Kvaale, fagutvikler
  • Sykehuset Innlandet, Nina Øversveen Svamo, Miljøterapeut
  • Ambulante simteam. Tatiana Penzo, psykiatrisk sykepleier, Lovisenberg Sykehus
  • «Lokalt og Jevnlig», Akuttpsykiatrisk avd. Lars Løvhaug, fag- og kvalitetsrådgiver, OUS
  • Andre regioner: Tor Egil Holtskog, spesialrådgiver, OUS.
 3. Simulering i ny utdanning for leger i spesialisering (LIS 2/3): status, erfaringer, prosess og utfordringer(L-210,SimSenter)
  • Helse Vest: Pål Morten Mellemstrand-Paulsen, anestesilege, SUS og Ansgar Berg, overlege Helse Bergen, leder RegUt Vest
  • Helse Sør-Øst: Thomas de Lange, overlege OUS, leder RegUt HSØ og prosjektgruppe simulering i LIS2/3.
 4. Debriefing «Som man roper i skogen får man svar»(B-1050, auditorium)
  • Liv Skinnes, Spesialrådgiver (SimOslo), Trygve Vassbotn, Spesialrådgiver (SimOslo) og Helle Madsen Holm, Avdelingsleder SimOslo, OUS.
 5. NyfødtSim(L-213,SimSenter)
  • Safer Births Bundle: nytt utstyr for nyfødt resuscitering og hyppig simulering. Joanna Haynes, anestesilege, SUS.
  • In-situ simulering og debriefing i nyfødt-resuscitering.
   Christiane Skåre, anestesilege, OUS.
 6. VR-basert simulering(B-133,auditorium)
  • Prosjekt VR-akutt: Refleksjonsøvelser i psykisk helsevern. Psykologspesialist Cathrine W Steen, SI.
  • MUN-light, VR-basert simulering i håndtering av vold og trusler. Stig Ekeberg, miljøterapeut, Stange kommune.
  • Bruk av VR-teknologi til opplæring i ortopedisk kirurgi. Sigbjørn Kristiansen, spesialrådgiver, Ahus og Magnus Talén, ortoped, STHF.
14:00 Pause og utstilling
14:30 «Communication in action», Teamkommunikasjon

 • Stine Gundrosen, avdelingssjef/universitetslektor, Medisinsk SimulatorSenter, Trondheim.
 • «Om vanskelige luftveier og nødlandinger»: beslutningsteori for helsepersonell
  • Lars Prag Antonsen, anestesilege, OUS.
   
16:00 Filosofisk førstehjelp – ytringsklima i teori og prakis, del 1

 • Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, BI Oslo
 • Dorthe Kennedy, Espen Kvernbergh, Linn Pettersen og Trygve Vassbotn, Kulturkompaniet
17:30 Slutt fagprogram dag 1
19:30 Aperitif og SimNettverksParty på Comfort Hotel Porsgrunn
ONSDAG 10. april 2019
08:30 Generalforsamling MedSimNorge (B-133, auditorium)
09:00 Filosofisk førstehjelp – ytringsklima i teori og praksis, del 2

 • Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, BI Oslo
 • Dorthe Kennedy, Espen Kvernbergh, Linn Pettersen og Trygve Vassbotn, Kulturkompaniet
10:30 Pause og utstilling
11:00 Parallellsesjoner/Workshop

 1. Psykisk helsevern – Erfaringsutveksling
  • SIM i DPS; trening i konflikthåndtering.
   Trond Pedersen, spesialrådgiver, SI og Line Kristin Breidal, FOU-rådgiver, SI.
  • Simtrening i alderspsykiatri; kommunikasjon med psykotiske personer. Marius Huse, vernepleier, SI.
  • Simuleringstrening ved akuttpsykiatrisk avdeling OUS. Øyvind Barstad, psykiatrisk sykepleier, OUS
 2. Ferdighetstrening – Laparaskopi og endoskopi
  • «LapcoNor – et nasjonalt prosjekt for standardisert opplæring og trening i laparoskopisk kirurgi for tykk-og endetarmskreft». Ole Sjo, Overlege OUS, prosjektansvarlig LapcoNor.
  • «LapApp – Standardisert lap.skopiutdanning av LIS». Benedicte Skjold-Ødegaard, overlege, SUS.
  • «Endoskopiskolen – systematisk trening i den kliniske hverdagen». Birgitte Seip, Overlege SiV/Kreftregisteret.
 3. Simtrening og utdanning – Universitet/Høgskole(B-133, auditorium)
  • «Simuleringsbasert trening – fra undervisning til forskning». Inger Åse Reierson, førstelektor USN og Thor Arne Haukedal, førstelektor, USN.
  • Erfaringer fra “Master course in simulation- based learning”. Sissel Husebø, førsteamanuensis, UiS.
  • «Speed»-simulering som forberedelse til praksis i hjemmetjenesten. Kirsten Røland Byermoen, USN.
 4. Simulering – kunsten å være markør (L-210, SimSenter)
  Praktisk workshop – bli kjent med nyttige verktøy i markørrollen. Trygve Vassbotn, spesialrådgiver, SimOslo og Thor Egil Holtskog, spesialrådgiver, SimOslo.
 5. Tverrfaglig slagsimulering – nasjonalt prosjekt (B-133, auditorium)
  Det nasjonale Safer Stroke prosjektet. Prehospital-AMK-mottak-trombolyse-tromectomi simulering og resultater.
  Soffien Chadli Ajmi, nevrolog, SUS, Knut Olav Lende, radiolog, SUS og Olav Søvik, anestesilege, Sykehuset Sørlandet
 6. Sim erfaringer- Tidlig oppdagelse av forverret tilstand(B-1050, auditorium)
  • National Early Warning Score 2/NEWS2: Prosjekt Ahus 2015-2019.
   Elisabeth Einarson, seniorfasilitator Sim-Ahus og Henrik Eikås, overlege Sim-Ahus/ekspertgruppe «Tidlig oppdagelse» HDir.
  • Obstetric Norwegian Early Warning Score System/ONEWS: Tidlig oppdagelse av forverret tilstand i obstetrikk, nytt nasjonalt prosjekt.
   Elisabeth Einarson, Sim-Ahus og Eva A. Øverland, gynekolog dr. med, Ahus.
12:30 Lunch i utstillingsområdet
12:30 Simulering i primærhelsetjenesten

 • «En pasient – en sammenhengende kjede», Akuttkjede-prosjekt Telemark.
  Kine Jordbakke, prosjektleder STHF, kommuneoverlege Seljord og Ingrid Smeland, virksomhetsleder, Notodden legevakt.
 • Instruktørrollen og «simuleringstrappa» – en suksessfaktor for å utvikle klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten.
  Line Hurup Thomsen, fagrådgiver/prosjektleder USHT Rogaland og Eva Linnerud – fagrådgiver/prosjektleder USHT Akershus.
 • Akuttforskriftens unike krav til trening i samhandling. Hvordan oppfylles dette?
  Helen Brandstorp, leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Magnus Hjortdahl, allmenlege, Ahus, Geir Jøran Sara, ambulansefagarbeider, Finnmarkssykehuset, Anne Davidsen, fastlege, Alta og Hilde Hætta Eng, spesialsykepleier, Alta legevakt
15:00 MedSimNorge – veien videre

 • Anne Kristin Hæg, anestesilege, OUS, leder MedSimNorge.
15:30 Avslutning

Slutt kl 16:00. Vel hjem!

Evaluering konferansen i Porsgrunn

Evaluering av konferansen 2019

Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å kunne videreføre nettverkskonferansene på en måte som dere ønsker.

Vi ber deg derfor fylle ut spørreskjemaet nedenfor. Det er anonymt og frivillig å delta.