Evaluering konferansen i Porsgrunn

Evaluering av konferansen 2019

Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å kunne videreføre nettverkskonferansene på en måte som dere ønsker.

Vi ber deg derfor fylle ut spørreskjemaet nedenfor. Det er anonymt og frivillig å delta.

Share via
Copy link