Spørreundersøkelse MedSimNorge

Spørreundersøkelse

Vi i MedSimNorge ønsker å samle litt informasjon om simuleringsvirksomheten som foregår rundt omkring i landet. Vi er derfor veldig takknemlig dersom du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet nedenfor!

Dersom du ikke får til å besvare skjemaet nedenfor, kan du i stedet velge å åpne det som eget skjema.

Share via
Copy link