Nettverkskonferanse 2021

Nettverkskonferansen 2021 ble arrangert digitalt som et webinar den 28. mai 2021!

Vi har også laget en egen mappe med ulikt innhold fra nettverkskonferansen.

Vi håper å kunne arrangere fysisk nettverkskonferanse i Alta i 2022.

Program

[LAST NED SOM PDF]

Programmet er med forbehold om endringer, sist oppdatert 07.05.2021.

09:00 – 09:10Velkommen
Anne Krisitn Hæg, leder i MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospiltalet
09:10 – 09:25Pasientsikkerhet og simulering i helsetjenesten
Johan Torgersen, Divisjonsdirektør kvalitet og forløp, Helsedirektoratet
09:25 – 09:55Vitenskap – Siste nytt om forskning innen simulering
Torben Wisborg, Professor UiT, anestesilege Finnmarkssykehuset, BEST
09:50 – 10:10Kirurgisk simulering satt i system
Benedicte Skjold-Ødegaard, overlege Haugesund sykehus
10:10 – 10:25Pause
10:25 – 10:35Det nasjonale «Safer Stroke» prosjektet. Hva har en lært, resultater og veien videre
Martin Kurz, nevrolog SUS
10:35 – 10:45Trombectomi prosjektet. Hva har en lært så lang og veien videre?
Martin Kurz, nevrolog SUS
10:45-11:00Virtuell simulering i sykepleierutdanning under pandemien: hvilke erfaringer er viktig å ta med seg videre. H. Ösp Egilsdottir, sykepleier og PhD stipendiat ved USN
11:00-11:10Simuleringsøvelse av Covid-19- sykehus
Håvard Landsdalen, anestesilege Haukeland universitetssjukehus
11:10-11:20Medisinsk simulering i psykisk helsevern – Bup-prosjektet
Thor Egil Holtskog, psykiatrisk sykepleier Dikemark sykehus, RegSim Sørøst
11:20 – 12:10Lunsj
12:10 – 12:25Nasjonalt prosjekt «KlinObsKommune» – klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten
Torill Aarskog Skorpen & Ronald Båtens, USHT Møre og Romsdal
12:25 – 12:35Hvordan simulering kom inn i oppdragsdokumentet til Helseforetakene
Rolf A Iversen, anestestilege UNN (Harstad), fagrådgiver RegSimNord
12:35 – 12:50RegSim
Sigrunn Anna Qvindesland, leder RegSimVest
12:50 – 13:00Pause
13:00 – 13:10FørsteBEST
Magnus Hjortdahl, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
13:10 – 13:45Hvilke konsekvenser har Helge Ingstad-havariet hatt for
teamtrening i forsvaret?

Roar Espevik, førsteamanuensis Senter for Krisepsykologi, UiB
13:45 – 14:00Veien videre for MedSimNorge og slutt
14:00 – 14:15Pause
14:15 – 15:15Årsmøte
medsimnorge_sammen

De tidligere nettverkskonferansene har vært arrangert som følger:

2016 – Lillestrøm
2017 – Trondheim
2018 – Stavanger
2019 – Porsgrunn
2020 – Utsatt pga korona
2021 – Webinar
2022 – Da sees vi i ALTA!

Share via
Copy link