Nettverkskonferanse 2022

Sist oppdatert 12.05.2022 (oppdateringer i programmet)

Programmet er tilpasset alle som driver med simulering, utenfor og innenfor sykehus, i psykiatri og somatikk. Siste gjeldende versjon av programmet finner du nedenfor.

Informasjon om posterpresentasjoner finner du på egen side (kan også lastes ned her). Der finner man også navn på egen kontaktperson for posterpresentasjoner.

Det blir middag på Sami Siida og ikke Alta museum for de som fremover melder seg på, da det er over 200 påmeldte. Oppdateringer til programmet finner du her på MedSimNorges nettside.

Vi gleder oss til endelig å møtes igjen i Alta!

Vennlig hilsen

Vertskapet i Nord


Program

Sted: Norges arktiske universitet, UiT Alta. Plenumsforelesning i Kultursalen.

Last ned programmet som pdf

Mandag 30. mai

TidspunktEmne/tittel
09:30-10:15Årsmøte MedSimNorge
Nettverskleder Anne Kristin Hæg, leder MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospitalet.
10:30-12:00Registrering, minglelunsj med posterpresentasjon og besøk hos utstillere.
Besøk visualiseringssenteret, test virtuelt medisinrom i VR.

Ansvarlig for posterpresentasjonen: Tone Mathilde Kravik, fasilitator FOSS, UiT. Om du ønsker å presentere poster, kontakt: tone.m.kravik@uit.no
12:00-12:30Bures Boahttin – Velkommen til MedSimNorge 2022: Sammen – Ovttas
Ved programkomiteen. Velkomsthilsen fra Helsevitenskapelige fakultet UiT ved dekan Gunbjørg Svineng, fra Alta kommune ved rådmann Bjørn-Atle Hansen og fra Finnmarkssykehuset Line Strøhaug Grongstad på vegne av adm. dir.
12:30-13:10Hvilken betydning har KNM Helge Ingstad-havariet fått for teamtreningen i Forsvaret?
Roar Espevik, førsteamanuensis Senter for Krisepsykologi, UiB
13:10-13:30CRM – Sammen/Ovttas
Professor Torben Wisborg, BEST, professor UiT og anestesilege Finnmarkssykehuset
13:30-14:00Pause og utstillingsbesøk
14:00-14:30En pasient – en sammenhengende kjede. Akuttkjedeprosjektet i Telemark.
Kine Jordbakke, kommuneoverlege og prosjektleder Seljord kommune og Sykehuset i Telemark.
14:30-15:00PEARLS – debriefingsverktøy.
Anne Mette Høegh-Larsen, sykepleier og ph.d-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge
15:00-15:30Pause og utstillingsbesøk
15:30-16:30Parallelle workshops

1: Teamkompetanse.
Guttorm Brattebø, professor UB og seksjonsoverlege anestesi Haukeland Universitetssykehus. Stig Frydenlund, anestesisykepleier, spesialrådgiver Simuleringssenteret, Sykehuset Telemark. Tone B. Sæthermoen, akuttsykepleier, fagutviklingssykepleier akuttmottaket UNN, fasilitator FOSS Tromsø, UiT. Rom: Kultursalen

2: Hvordan komme i gang med simulering i primærhelsetjenesten?
Magnus Hjortdahl, lege Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT. Elin Teigen, prosjektleder USHT Troms og Finnmark. Rom: Brattholmen

3. Paramedisinsk simulering – fra utdanning til arbeidsliv.
Carl Christensen, hovedinstruktør OsloMet og OUS, Eirik Sjøholt Morsund paramedisiner og fasilitator OsloMet og Bjørn Olav Lunde Holhjem paramedisiner og fasilitator OUS. Klasserom: 1087

4: InterRegSim kompetansenettverk – muligheter og ambisjoner for spesialisthelsetjenesten.
Une Elisabeth Stømer, leder InterRegSim. Rom: Seiland

5: Psykisk helsevern – erfaringer fra implementering av simulering i BUP.
Elisabeth Arntzen. Rom: Magerøy
16:30-16:45Pause og utstillingsbesøk
16:45-17:00Studentdrevet simulering – demokratisering av læring.
Carl Christensen, hovedinstruktør OsloMet og OUS
17:00-17:45Teamtrening – erfaring ved politiets nasjonale beredskapssenter.
Rune Villanger, politioverbetjent, Beredskapstroppen.
17:45Innsjekk hotell

Konsert i Nordlyskatedralen kl 19:00 med Niko Valkeapää og band. Derfra blir det buss til Sami Siida eller Alta Museum: Her venter helleristningene. Vi får omvisning og spennende mat i bålgrop ved fjorden i friluft hvis det er finvær. Tapas.

Kveldens vertskap er Geir Jøran Sara og Hilde Hætta Eng. Nachspiel tilbake i Alta. Det er masse plass i Alta – Buorre sadji Álttás.

Vi lover alle en lys og uforglemmelig kveld!
– hilsen Vertskapet i Alta

Tirsdag 31. mai

TidspunktEmne/tittel
08:00-08:40Vitenskap – Siste nytt om forskning innen simulering.
Torben Wisborg, BEST, professor UiT og anestesilege Finnmarkssykehuset
08:40-08:55Status presens SAFER Stroke.
Kate Vold, nasjonal slagsimuleringskoordinator i SAFER Stroke.
08:55-09:15Erfaringer fra KlinObsKommune.
Gøril Nonstad, kompetanserådgiver stab helse og omsorg, Ringerike
09:15-09:30Det lokale prosjektet som ble nasjonalt.
Professor Guttorm Brattebø, professor UB og seksjonsoverlege anestesi Haukeland Universitetssykehus.
09:30-09:50Hvordan ser Helsedirektoratet på muligheter for å jobbe sammen om simulering i helsetjenesten?
Helen Brandstorp, lege, divisjonsdirektør analyse og samfunn, Helsedirektoratet
09:50-10:20Pause og utstillingsbesøk
10:20-11:20Parallelle workshops

6: Forskning på simulering. Hege Ersdal, Professor UiS, SUS. Rom: Kultursalen

7: Tverrprofesjonell simulering i utdanning – en møteplass for høgskoler og universitet. Terje Ødegården, Senter for simulering og pasientsikkerhet, NTNU Gjøvik. Stine Gundrosen og Leif Martin Hokstad, Medisinsk SimulatorSenter i Trondheim. Klasserom: 1087

8: Hvordan kan vi samarbeide om interregionale simuleringsbaserte prosjekter som øker kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten?
Kate Vold, Sigrun Qvindesland, RegSim Vest og Une Stømer, InterRegSim leder. Rom: Seiland

9: Simulering akutt syke barn – Et akuttmedisinsk system.
Rolf Arne Iversen, avdelingsoverlege UNN Harstad, Tove Anita Nystad, overlege UNN Tromsø. Rom: Magerøy

10: VR i opplæring.
Johnny Sandaker, SIM Innlandet, avdelingsoverlege Eivind Aakhus
fra Sykehuset Innlandet, Tove Normann, prosjektleder USHT Troms og Finnmark. Rom: Brattholmen
11:20-11:30Pause
11:30-12:30Spørsmål til øvrigheta: Hvordan får vi dette til?
Helsedirektoratet ved Helen Brandstorp, kommunene ved kommuneoverlege Anne Herefoss (Alta), universitetene ved Silje Wangberg, helseforetakene ved Line Strømhaug Grongstad (Finnmark).
Spørsmål og kommentarer fra deltakerne.
Ledet av Torben Wisborg.
12:30-12:45MedSimNorge – veien videre.
Nettverksleder Anne Kristin Hæg, leder MedSimNorge, SimOslo, anestesilege Radiumhospitalet.
12:45Avslutning, lunsj og utstillingsbesøk

Last ned programmet som pdf

God hjemreise – Mannet dearvan!
På gjensyn – Oaidnaleapmái!


Leter du etter informasjon og innhold fra nettverkskonferansen 2021?

Share via
Copy link