Nettverkskonferanse 2023

Sist oppdatert 03.06.2023

Nettverkskonferansen 2023 ble arrangert på St Olavs hospital i Trondheim 6. – 7. juni 2023.

Nidelven og bryggene i Trondheim

Program

Program: «Refleksjon på langs og på tvers»

Last ned programmet som pdf-fil

6. juni 2023

KlokkenAktivitet
08:30 – 09:30Registrering
09:30 – 10:00Åpning av konferansen
10:00 – 11:00«The relationship between theory and practice»
Ray Land, professor emeritus, Durham University
11:00 – 11:30Mingling med «no attåt» i fellesareal
11:30 – 12:00“Simulering – tilbakeblikk og fremtidsblikk sett fra BEST sitt perspektiv”
Guttom Brattebø, Seksjonsoverlege Haukeland universitetssykehus, Professor II Universitetet i Bergen, Styreleder i Stiftelsen BEST
12:00 – 13:00Lunsj
13:00 – 13:30«Bruk av simulering i sykepleierutdanning»
Martin Fredheim, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet
13:30 – 14:00«Simulering i spesialisthelsetjenesten»
Benedicte Skjold-Ødegård, overlege generell og gastroenterologisk kirurgi, ph.d-stipendiat ved UiS og leder InterRegSim
14:00 – 14:30«Status og veien videre for bruk av simulering som pedagogisk metode i kommunehelsetjenesten i Norge»
Henriette Ruud, rådgiver USHT Vestfold og Richard Hardeland Skåra, rådgiver USHT Agder Vest
14:30 – 15:00Mingling med «no attåt» i fellesareal
15:00 – 16:00Parallelle sesjoner

P1 Muntlige framlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 11
a) «Fra «Hvor mange har du gjort?» til «Hva kan du gjøre?» – simuleringens rolle i ny kompetansebasert LIS-utdanning»
Benedicte Skjold-Ødegaard, Helse Stavanger HF/ InterRegSim

b) «Utvikling og evaluering av en simulator for bronkoskopi-opplæring bygd på åpent tilgjengelige komponenter»
Marta Storeheier, NTNU/St. Olavs hospital HF

c) «Veiledningssimulering for spesialsykepleiestudenter»
Inger Hilde Hagen og Elisabeth Forberg, NTNU/ Helse Møre og Romsdal

d) «Refleksjon i kommunikasjon og samhandling (RIKS) – kompetanseutvikling for praksisveiledere i anestesisykepleie»
Leif Martin Hokstad, NTNU/St. Olavs hospital

P2 Poster presentasjon i Bibliotek for medisin og helse. Kunnskapssenteret 2. etasje

P3 Workshop. Kunnskapssenteret, Seminarrom KS 11
«Ulike perspektiver i en debriefing – en interaktiv øvelse»
Lill Nybro, RegSim Sør-Øst

P4 Workshop. Forsyningssenteret, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi
«Bruk av simulatortrening i utdanning av kirurger»
Hilde Merete Klungerbo, NSALK St. Olavs hospital HF
18:00Vær trønder for en kveld! Kulturelt og sosialt program med middag.

Oppmøte ved Nidarosdomen, inngangen mot Munkegata senest klokken 18.00.
Klokken 19.00 går vi videre til Studentersamfunnet i samlet flokk.

7. juni 2023

KlokkenAktivitet
08:00 – 08:50Årsmøte MedSimNorge, Kunnskapssenteret, Auditorium KA 11.
09:00 – 09:15«Simulering på langs og på tvers – en illustrasjon»
Sim Innlandet og Senter for simulering og pasientsikkerhet, NTNU Gjøvik
09:15 – 10:00«Presentasjonsteknikk, dialog, kroppsspråk og stemmebruk»
Liv Inger Grefstad, Olavsfestdagene i Trondheim og Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU Trondheim.
10:00 – 10:30Mingling med «no attåt» i fellesareal
10:30 – 12:00Parallelle sesjoner

P5 Muntlige fremlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 11
a) «Psykologisk trygghet i simulering – erfaringer med teaminndeling i kommunehelsetjenesten».
Åste Renolen, Gjøvik kommune/USHT

b) «Simulering for prehospitale tjenester og politiet»
Trond Pedersen, Sykehuset Innlandet HF

c) «Har stress betydning når du trener kirurgiske ferdigheter på simulator?»
Maria Suong Tjønnås, NTNU/SINTEF

d) «Automatisk analyse av bevegelsesmønstre i simulert laparoskopi basert på kunstig intelligens»
Cecilie Våpenstad, NTNU/SINTEF/St. Olavs hospital HF

e) «GameStroke: spill-basert simulering av National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) ved mistanke om akutt hjerneslag»
Astrid Karina V. Harring, OsloMet- storbyuniversitetet

P6 Muntlige fremlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 12
a) «Vold og truende adferd – Sykepleieres erfaringer med å bruke VR simulering i opplæring»
Jørgild Jensen og Marianne Hoff, VID vitenskapelige høgskole

b) «Simulering – tidlig oppdagelse – tidlig tiltak – rett behandlingsted»
Linn-Tone Skoglund, Ålesund kommune/USHT i Møre og Romsdal

c) «Simulering som del av praksisstudier – presentasjon av et pågående undervisningsopplegg for studenter i intensivsykepleie»
Stine Gundrosen, St. Olavs hospital HF/NTNU

d) «Praksis-simulering-praksis: en kvalitativ studie av intensivsykepleiestudenters erfaringer med simulering i praksisstudier»
Torkild Andreas Stavik, NTNU/St.Olavs hospital HF

e) Pilotprosjekt: «Preeklampsi og akutt keisersnitt»
Pål Solberg og Ingrid Harg, OsloMet-storbyuniversitetet

P7 Workshop: Kunnskapssenteret, Seminarrom KS 11
«Sammenheng mellom læringsmål, observasjon og debriefing»
Hilde Stuedahl Mohn, St. Olavs hospital HF/NTNU

P8 Workshop: Kunnskapssenteret, Seminarrom KS 12
«KlinObs kommune»
Patrick Bode Sjøgren-Schultz, Lørenskog kommune/USHT Viken

Posterutstillingen er åpen under hele konferansen i Bibliotek for medisin og helse, Kunnskapssenteret 2. etasje.
12:00 – 13:00Lunsj
13:00 – 14:30Parallelle sesjoner

P9 Muntlige fremlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 11
a) «Studentdrevet simulering kan være et kostnadseffektivt supplement til ordinær simulering»
Carl Robert Christiansen. OsloMet – storbyuniversitetet

b) «SimBegin for jordmorstudenter: Erfaringer med bruk av simulering for å styrke læring og fasilitatorkompetanse»
Synnøve Eidsvik Folkvord, Universitetet i Stavanger

c) «Train the trainer course: hvilken verdi kan kompetansen som fasilitator ha for lærere ved sykepleie- og helsefagutdanninger»
Ulrika Eriksson, NTNU/St. Olavs hospital HF

d) «The Game Changer: Hvordan et nytt valgemne innen medisinsk simulering gir sykepleierstudenter fasilitatorkompetanse – en fremtidig ressurs for helsevesenet»
Marko Stojiljkovic, OsloMet – storbyuniversitetet

e) «Simulering uten stress – læring uten fasilitator?»
Jon Viktor Haugom, NTNU

P10 Muntlige fremlegg. Kunnskapssenteret, Auditorium KA 12
a) «Samhandling om Simulering (SamSiP). Simulering i kirurgisk, medisinsk og psykisk helse praksis. (Bachelor Sykepleie)
Else Marie Lysfjord, Nord Universitet

b) «God alene, BEST sammen! Tverrprofesjonell student-BEST»
Ingrid-Jannicke Aandahl, OsloMet- storbyuniversitetet

c) «VR som simuleringsmetode i kommunikasjonstrening med selvmordstruet pasient»
Wenke Iren Gamme, NTNU

d) «Medisinsk simulering som metode i selvmordsforebyggende arbeid i alderspsykiatrisk avdeling»
Mona Weiseth, Sykehuset Innlandet HF

e) «Praktisk eksamen og medstudentinvolvering: Nøkkelen til en helhetlig og engasjerende læringsopplevelse»
Elin Stikbakke, NTNU

P11 Workshop: Kunnskapssenteret, Seminarrom KS 11 og KS 12
«Scenarioverktøy for å bidra til helsefaglig simulering av høy kvalitet»
Pål André Hegland, InterRegSim

P12 Workshop: Forsyningssenteret, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi
«Bruk av simulatortrening i utdanning av kirurger»
Hilde Merete Klungerbo, NSALK St. Olavs Hospital HF

Posterutstillingen er åpen under hele konferansen i Bibliotek for medisin og helse, Kunnskapssenteret 2. etasje.
14:30 – 14:50Mingling med «no attåt» i fellesareal
14:50 – 15:10«Det virtuelle læringshuset, Solstien 3»
Geir Terje Bruaset, VID vitenskapelige høyskole
15:10 – 15:40«Intensivtransportbussprosjektet – simuleringsbasert opplæring i Ukraina»
Jostein Hagemo, overlege PhD, Luftambulanseavd. Oslo universitetssykehus
15:40 – 16:00Kåring av beste poster, overlevering av «stafettpinnen» til neste års arrangør og avslutning.


Leter du etter:

Informasjon og innhold fra nettverkskonferansen 2022

Informasjon og innhold fra nettverkskonferansen 2021

Share via
Copy link